PC Hocası Forum

Tam Versiyon: Bilinmesi Gereken Temel Linux Komutları
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
help: Kabuk komutlarını listeler. help komutadi olarak kullanarak da ilgili komut hakkında bilgi alabilirsiniz.

ls: Geçerli çalışma dizinindeki dosya ve klasörleri listeler.
ls -a: . (nokta) ile başlayan gizli dosya ve klasörler de dahil tümünü listeler.
ls -l: Dosya ve klasörler ayrıntılarıyla listelenir.
ls -la: Gizli dosya ve klasörler ayrıntılarıyla listelenir.

mkdir: Klasör oluşturmaya yarar. Örnek kullanımı, mkdir klasoradi seklinde.

touch: Boş dosya oluşturmak için kullanılabilir. Örnek: touch deneme.txt

pwd: Dizinler arasında gezinirken hangi dizinde olunduğunu gösterir.

cd: Dizin değiştirmek için kullanılır.
cd / komutu ile root dizinine ulaşabilirsiniz.
cd ile home dizinine ulaşabilirsiniz.
cd ..  ile bir üst klasöre ulaşabilirsiniz.
cd - ile bir önceki klasöre dönebilirsiniz.
Gitmek istediğiniz bir klasörün tam yolunu cd komutuyla kullanarak ulaşabilirsiniz: cd /home/quadro

rm: Bir dosyayı silmek için kullanılır.
rm -r (rm -R): Dizinleri içerikleriyle beraber siler.
rm -f: Dosya olsun veya olmasın hata ve uyarı vermeksizin silmeye zorlar.
rm -rf: Dosya ve dizinleri hata ve uyarı vermeksizin siler.
rmdir: Boş bir dizini silmek için kullanabilirsiniz.

cp: Br dosyanın kopyasını oluşturmak için kullanılır. cp deneme kopya komutu, kopya adında deneme dosyasının kopyasını oluşturur.
cp -r: Bir klasörün kopyalamak için kullanılır. cp -r dizin yeni komutu, yeni adında dizin klasörünün kopyasını oluşturur.

mv: Hem dosya taşımak için hem de dosyaları yeniden adlandırmak için kullanılır.

chmod: Dosyaların ve dizinlerin erişim yetkilerini belirlemek, değiştirmek için kullanılmaktadır. Örnek olarak: chmod +x dosya.txt veya chmod 755 dosya.txt

cat: Bir dosyanın içeriğini görmek için kullanabilirsiniz. Örnek kullanımı; cat dosyaismi şeklindedir.

find: Dosyaları bulmak için kullanılabilir. Kullanımı: find dizinyolu –name dosyaismi

clear: Terminal ekranını temizler.

tar: Arşiv işlemleri için kullanılır.
tar -xvf arsiv.tar İsmi arsiv.tar gibi belirtilen (sıkıştırılmamış) arşiv dosyasını bulunulan dizine açar.
tar -zxvf arsiv.tar.gz İsmi arsiv.tar.gz gibi belirtilen sıkıştırılmış arşiv dosyasını bulunulan dizine açar. Dosya uzantısı .tar.gz olan dosyalardan başka .tgz olan dosyaları da açar.
tar -zxvf arsiv.tar.gz -C dizin Sıkıştırılmış arşiv dosyasını belirtilen dizine açar.
tar -jxvf arsiv.tar.bz2 -C dizin Bzip2 ile sıkıştırılmış arşiv dosyasını belirtilen dizine açar. (Eski sürümlerde -Ixvf kullanılırdı.)
tar -zcvf arsiv.tar.gz dizin1 dizin2 ... dosya1 dosya2 ... Belirtilen dizin ve/veya dosyaları arsiv.tar dosyası haline getirir ve ardından gzip ile sıkıştırıp arsiv.tar.gz haline getirir.

unzip: .zip olarak sıkıştırılmış dosyaları belirttiğiniz klasöre çıkartmak için kullanılır.
unzip arsiv.zip -d dizin arsiv.zip zip arşivini belirtilen dizine açar.

gzip -9 dosya Belirtilen dosya yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.gz haline getirir.
bzip2 dosya Belirtilen dosya yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.bz2 haline getirir. Çoğunlukla gzip'den daha iyi sıkıştırır.
gunzip dosya.gz gzip ile sıkıştırılmış dosya.gz dosyasını dosya olarak açar.
bunzip2 dosya.bz2 bzip2 ile sıkıştırılmış dosya.bz2 dosyasını dosya olarak açar.

whatis: Bir komut için tek satırlık bir açıklama gösterir. Kullanımı: whatis komut

man: Herhangi bir komutun kullanım detaylarına erişebilirsiniz. Kullanımı: man komut

who: O anda sistemde oturum açmış kullanıcıların listesini gösterir.
whoami: Sisteme giriş yaparken yazdığınız kullanıcı isminizi verir.

uname: İşletim sistemi hakkında bilgi almak için kullanılır.
uname –r: Kernel sürümünü gösterir.
uname –s: Sistem ismini gösterir.
uname –v: İşletim sisteminin versiyonunu gösterir.
uname –a: Yukarıdaki komutlar ve diğer uname komutlarının tamamını gösterir.

free: Bellek kullanımını gösterir.
free -m: Bellek kullanımının megabayt cinsinden gösterir.

passwd: Kullanıcı şifresi değiştirmek için kullanılır. Tek başına yazıldığında "root" kullanıcısının şifresini değiştirilir.
passwd kullaniciadi komutu ile de sistemdeki bir kullanıcının şifresi değiştirilebilir.

df: Sistemdeki sabit disk ve diğer depolama aygıtlarında kullanılan ve kullanılabilir alanı gösterir.

ps: Mevcutta çalışan prosesleri görmek için kullanılır.
Parametreleri:
-a : Tüm terminallerde çalışan prosesleri (süreçleri) listeler.
-u : Kullanıcıya göre gösterir.
-x : Sistemdeki tüm prosesleri listeler. (tty’lerde çalışanlar hariç)
-c : Süreçlerin sadece komut isimlerini listeler.
-e : Komutlar ve parametrelerini göstermektedir.

top: Sistemde çalışıyor durumda olan uygulamaları canlı olarak gösterir. Çıkmak için CTRL+C kullanılmalı.

shutdown -h now ve poweroff komutları sistemin kapatılmasını sağlar.
reboot ve shutdown -r now komutları sistemin yeniden başlatılmasını sağlar.
paylaşım için teşekkürler masaüstüme kopyasını aldım bunları okurken güzel zaman geçiyor güzel öğretiler var.