Darboğaz mı başka bir sorun mu
Darboğaz
50.00%
1 50.00%
Başka bir sorun
50.00%
1 50.00%
Katılımcı sayısı: 2 Oylar 100%