göktürkler

  1. S C O

    Göktürkler Hakkında Bilgi

    Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet olan Göktürkler 552-744 yılları arasında orta asyada hüküm sürmüşlerdir. Kurucu ve ilk Kağanı olan Bumin Kağan , komşuları olan Sasani, Bizans ve Çin’le iyi ilişkiler içerisinde kalmıştır. Göktürklerin başkenti Ötüken şehridir. Burası Orhun ve Selenge...
Geri
Üst